Referentna kamatna stopa

Kamatna stopa koja predstavlja uperednik za ostale kamatne stope u Srbiji zove se Referentna kamatna stopa i to je kamatna stopa koju Narodna banka Srbije primenjuje u prilikom vršenja repo transakcija hartija od vrednosti sa poslovnim bankama.

Referentna kamatna stopa je veoma važna  jer ima funkciju polazne kamatne stope i time ostvaruje preovlađujući uticaj na ostale kamatne stope koje se primenjuju u poslovanju na srpskom novčanom tržištu.

Očekivanja rasta ili pada referentne kamatne stope odražavaju i očekivanja u vezi sa budućim kretanjima  i u realnom sektoru ekonomije.

Narodna banka Srbije utvrđuje visinu referentne kamatne stope na sednicama Izvšnog odbora koje se održavaju po unapred utvrđenom kalendaru, obično jednom mesečno.

Sledeće sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije su 12. Januara i 14. Februara 2017.

Leave a Reply