Pojam “Riznice” i “Rizničara”

Riznica (eng. Treasury)

Od antičkog doba riznica predstavlja mesto gde se čuvaju dragocenosti. U savremenom privrednom društvu ili državnoj upravi riznica predstavlja funkciju koja upravlja finansijskim sredstvima i rizicima koji mogu ugroziti poslovanje ili dovesti do nemogućnosti ispunjenja obaveza preduzeća ili državnog organa. Nadležna je za očuvanje likvidnosti i upravljanje finansijama, novcem, poslovnim rizicima, prihodima i rashodima.

Rizničar (eng. Treasurer)

Čuvar riznice ili čuvar vrednosti je osoba zadužena za upravljanje sredstvima i rizicima a sa ciljem očuvanja finansijske stabilnosti, vrednosti i kapitala privrednog društva. Adekvatni pristup izvorima finansiranja, uskladjivanje obaveza i potraživanja, upravljanje likvidnošću, projektovanje novčanih tokova ili minimalizovanje uticaja deviznog i kamatnog rizika, samo su deo spektra poslova kojima se bavi savremeni rizničar.

 

Leave a Reply