Zaduživanje na evropskom nivou?

Na današnjoj aukciji državnih hartija od vrednosti ponuđene su petogodišnje evro denominovane obveznice u vrednosti od 100 miliona evra.

“Bid” investitora premašuje 130 miliona evra, uz procenat realizacije od preko 98% i cenu od 2.69% govori da itekako postoji tražnja za ovim hartijama.

Treba imati u vidu da se kamatna stopa na petogodišnje evro denominovane državne hartije tokom 2015. i 2016. godine kretala između 4.79-2.90% uz procente realizacije od skoro 100 procenata.

Ovo je i dalje daleko od nivoa evrozone koji se kreće od oko -0.4% i -0.3% za nemačke i austrijske obveznice do 0.30% i 0.90% za španske i italijanske obveznice.

 

Leave a Reply