Tehnička Analiza

Tehnička analiza nam omogućava da do određene mere predvidimo buduća kretanja na osnovu istorijskih podataka i trendova.  Na sledećem grafiku u realnom vremenu možete isprobati različite modele i postaviti različite indikatore i to za sve moguće valutne parove, akcije i vrste roba. Potrebno je samo da u predviđeno polje unesete odgovarajući simbol ili oznaku valutnog para.

Leave a Reply