O nama

Srpsko Udruženje Privrednih Rizničara

Razvoj finansijskih tržišta, primarnog i sekundarnog tržišta HoV, promocija finansijskih insturmenata i modela upravljanja sredstvima i rizicima su temeljni ciljevi Udruženja.

 

Srpsko Udruženje Privrednih Rizničara – SUPRi je nevladino i neprofitno strukovno udruženje koje okuplja profesionalne rizničare sa ciljem afirmacije struke, jačanju uloge riznice i rizničara u privredi, finansijskim i državnim institucijama i dobrobiti šire društvene zajednice u Srbiji.

Udruženje je osnovano u Novom Sadu, a deluje na teritoriji Republike Srbije.

Statut:

Statut Udruženja SUPRi je usvojen na Osnivačkoj skupštini, koja je održana 03.03.2016. godine u Novom Sadu. Statut je krovni akt Udruženja i njime su definisani ciljevi, delatnost, organi, prava i obaveze članova i ostali bitni preduslovi za rad Udruženja.

Preuzmite Statut SUPRi-ja.

Izvodi iz Statuta:

Ciljevi Udruženja:

 • Udruživanje osoba koje se bave poslovima upravljanjem sredstvima i tržišnim rizicima u privrednim društvima i finansijskim institucijama radi razmene iskusatva, znanja i informacija.
 • Promocija profesije i afirmacija naziva „Riznica“ i „Rizničar“  budući da ovi termini u sebi u najvećoj meri, a u duhu srpskog jezika, integrišu i opisuju široki spektar poslova i aktivnosti kojima se ljudi koji upravljaju redstvima privrednih društava bave.
 • Jačanje  profesionalnog identiteta i profesionalnosti.
 • Razvoj i unapređenje poslova upravljanja sredstvima i upravljanja tržišnim rizicima.
 • Razvoj finansijskih tržišta u Srbiji.
 • Unapređenje pristupa izvorima finansiranja privrednih subjekata.
 • Stvaranje i promovisanje standarda, profesionalne etike i najbolje prakse u poslovima upravljanja sredstvima i poslovima upravljanja tržišnim rizicima.
 • Obrazovanje, obuka i razvoj sposobnosti i stručnosti osoba koje rade u domenu poslovanja upravljanja sredstvima, tržištnim rizicima  i ostalom finansijskom poslovanju.
 • Promocija finansijskih instrumenata i modela upravljanja sredstvima i tržišnim rizicima, sa akcentom na širenje znanja van vodećih poslovnih i finansijskih centara u Srbiji.
 • Razmenu poslovnih informacija, poslovnog iskustva i poslovne prakse između članova udruženja u cilju unapređenja profesije.
 • Saradnja sa sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu.

Delatnost Udruženja

 • Organizacija seminara, obuka, konferencija i stručnih skupova sa ciljem unapređenja znanja i sposobnosti članova Udruženja.
 • Održavanje susreta na kojima se organizuju stručna i aktuelna predavanja, na kojima članovi Udruženja imaj priliku da razmenjuju informacije, iskustva i znanja, da predstavljaju pojedinačne i zauzimaju zajedničke stavove o stručnim pitanjima iz domena njihovog poslovanja.
 • Izdavanje stručnih publikacija.
 • Organizovanje stručnih nastavnih programa sa ili bez polaganja ispita, koji mogu biti organizovani uz stručnu saradnju sa određenim obrazovnim institucijama ili organizacijama na osnovu kojih se stiču odgovarajuće potvrde ili diplome kojima se potvrđuje određena profesionalna ili stručna kvalifikacija učesnika programa.
 • Razvoj i promocija specijalizovanih softverskih rešenja.
 • Stvaranje i razvoj stručne biblioteke u vezi sa poslovima upravljanja sredstvima i  tržišnim rizicima.
 • Dodela odgovarajućih priznanja i nagrada pojedincima, institucijama, organizacijama i privrednim društvima za njihove rezultate u posovima upravljanja riznicom,  finansijskom poslovanju ili za njihove zasluge u razvoju i unapređenju tih poslova.
 • Sve druge delatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruženja.

 

Jedan od osnovnih ciljeva Udruženja je razvoj finansijskih tržišta u Srbiji kroz unapredjenje postojećih ali i kroz uvodjenje novih finansijskih instrumenata i modela upravljanja sredstvima i tržišnim rizicima

 

Rukovodstvo Udruženja:

Upravni Odbor:

 

Nebojša Gavrilović – Predsednik Udruženja

(Direktor ALM-a, Vojvođanska Banka)

Dugogodišnje iskustvo na međunarodnom finansijskom tržištu. Radio kao finansijski analitičar u Međunarodnom odeljenju Telecom-a Italije u Rimu. Dugogodišnji glavni FX i MM diler Vojvođanske banke. Trenutno na poziciji Direktora sektora upravljanja aktivom i pasivom (ALM) u riznici Vojvođanske banke.

 

 

Bojan Benić – Sekretar Udruženja

(Head of Money Market Desk-a, Vojvođanska Banka)

Trenutno zaposlen na poziciji FX i MM Dilera u Vojvođanskoj banci, dugi niz godina radio kao Assets And Liabilities manager, takođe u Vojvođanskoj banci, a prethodno radio kao FX Sales Desk Dealer. Višegodišnje iskustvo u upravljanju ključnim kupcima i prodaji.

 

 

Jelena Popović – član Upravnog odbora

(Credit Control and Payment Supervisor, Carlsberg Srbija)

Zaposlena u kompaniji Carlsberg Srbija u sektoru finansija, rukovodi odeljenjem platnog prometa i kredit kontrole kupaca na poziciji supervizora. Pre toga deset godina radila u bankarstvu u deviznom sektoru i to u nekoliko banaka (Panonska banka, Banca Intesa, OTP banka, Razvojna banka Vojvodine).

 

 

Ljubomir Jovanović – član Upravnog odbora

Konsultant i predavač u Omega Consulting Team-u. Iskustvo je sticao na projektima organizacionih transformacija, finansijskih analiza poslovanja i uspostavljanja sistema merenja i izveštavanja i kao predavač na više od 100 treninga i seminara. Konsultantske aktivnosti u kojima radi su iz oblasti upravljanja riznicom, kontrolinga i poslovnih finansija.

 

 

Sanja Đerić – član Upravnog odbora

Značajno iskustvo u radu sa finansijskim instrumentima sticala na domaćem i stranom finansijskm tržištu radeći u tri domaće i jednoj stranoj banci u Londonu. Glavni fokus u radu je definisanje modela za optimizaciju profita i izloženosti rizicima u skladu sa tržišnim kretanjima i poslovnim modelom kompanije. Trenutno zaposlena u Opportunity banci na poziciji direktora Treasury i ALM odeljenja.

 

Nadzorni Odbor:

 

Branislav Borković – član Nadzornog odbora

Nakon deset godina rada na rukovodećim pozicijama u bankarstvu prelazi u privredu na poziciju finansijskog direktora u kompaniji CHS Serbia. Trenutno je direktor ANOVA Kooperacije.

 

 

 

Vladislav Benić – član Nadzornog odbora

(Osnivač i Direktor, Ad Hoc Software)

Vlasnik i direktor softverske kuće Ad Hoc Software, sa decenijskim iskustvom u implementaciji poslovnih informacionih sistema – ERP, projektovanju i programiranju specifičnih programskih rešenja, izradi softverskih rešenja po meri, portala, internet prodavnica,  integraciji raznih poslovnih sistema i platformi.